Vaatimus palkankorotuksesta

Minä, Mr Penis, vaadin täten palkankorotusta sillä,
1. Teen fyysistä työtä.
2. Joudun työskentelemään syvyyksissä.
3. Joudun syöksymään kaikkiin tilanteisiin pää edellä.
4. Minulla ei ole viikonloppuvapaita tai muitakaan pyhiä vapaana.
5. Joudun työskentelemään kosteissa olosuhteissa.
6. Joudun työskentelemään pimeässä tilassa, jossa on huono ilmanvaihto.
7. Joudun työskentelemään korkeissa lämpötiloissa.
8. Työni vuoksi joudun alttiiksi tarttuville taudeille.

Vastaus:
Hyvä Mr Penis,
Harkittuamme tarkkaan vaatimustanne, olemme valitettavasti tulleet tulokseen, että joudumme hylkäämään palkankorotusvaatimuksenne seuraavista syistä,
1. Ette koskaan työskentele 8:aa tuntia yhteen menoon.
2. Nukahtelette usein kesken työnteon.
3. Ette aina noudata pääjohtajan määräyksiä.
4. Ette aina työskentele teille määrätyssä paikassa, vaan usein
vierailette myös kielletyillä työskentelyalueilla.
5. Ette osoita oma-aloitteellisuutta, vaan teitä täytyy usein “herätellä” työntekoon.
6. Jätätte aina työpaikkanne sotkuiseksi ja muiden siivottavaksi työnne jälkeen.
7. Ette läheskään aina noudata turvamääräyksiä, etenkään suojavaatetuksen osalta.
8. Jäätte eläkkeelle ennen 65:ttä ikävuotta.
9. Olette kykenemätön työskentelemään kahta vuoroa peräjälkeen.
10.Teillä on taipumus jättää työskentelyalue ennen Teille määrättyjen suoritteiden valmistumista.

Ja jos tässä ei ole tarpeeksi, niin – Teidän on varsin usein nähty saapuvan ja poistuvan työskentelyalueelta kahden epäilyttävän näköisen pussin kanssa.