Koditon chihuahua saa uuden mahdollisuuden elämään

Koditon koira ei ollut vielä valmis ihmiskontaktiin ja oli hyvin peloissaan tilanteesta.